TNoM-archiwum

IV konferencja z cyklu Tożsamość nauk o mediach

Czwarta z cyklu debat naukowych poświęconych tożsamości nauk o mediach  Media publiczne wobec wyzwań epoki cyfrowej / Public service media in the digital mediascapes  odbyła się w dniach 19–20 czerwca 2015 roku, wpisując się w obchody 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego oraz 40-lecia Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

Rozwój nowych mediów i technologii, w powiązaniu ze zmianami w zachowaniach współczesnych użytkowników mediów (media społecznościowe, blogosfera, platformy online umożliwiające współtworzenie i dystrybucję treści), powodują konieczność dostosowania się do nowych warunków tradycyjnych mediów audiowizualnych (radio i telewizja). Wyzwania dotyczące adaptacji i zmiany w działalności są szczególnie istotne z punktu widzenia mediów publicznych, ze względu na zobowiązania wobec publiczności oraz realizowaną misję.

Celem konferencji było określenie tendencji rozwoju oraz analiza wyzwań stawianych mediom publicznym w erze konwergencji i cyfryzacji. Spotkanie miało przyczynić się do zdefiniowania modelu mediów publicznych w oparciu o zmiany:

 • zewnętrzne (regulacja, misja, relacje z publicznością),
 • wewnętrzne (organizacja, kultura organizacyjna, finansowanie, innowacje i nowe technologie).

W trakcie czerwcowej konferencji w szczególności zwracano uwagę na następujące problemy: jaki jest stan dyskusji w proponowanych obszarach? Jakie dobre praktyki dostosowania się mediów publicznych do ekosystemów cyfrowych obserwuje się w Polsce oraz w innych krajach? Jakie rekomendacje można zaproponować polskim mediom publicznym, które ewoluują, by dostosować się do wymagań epoki cyfrowej?

Wśród gości, do których skierowano zaproszenie, znaleźli się – poza przedstawicielami środowiska akademickiego – przedstawiciele administracji rządowej, organów regulacyjnych, mediów publicznych oraz organizacji pozarządowych w Polsce. Do uczestnictwa w spotkaniu zaproszono także przedstawicieli organizacji między-narodowych.

Obrady odbywały się w języku polskim oraz w języku angielskim. W trakcie sesji plenarnych oraz wybranych warsztatów organizatorzy zapewniali tłumaczenie symultaniczne.

 

Program – 19 czerwca 2015 roku (piątek)

 Sala Balowa, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32

12:30–13:30 Rejestracja i poczęstunek
13:30–13:45

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

 • Wystąpienie Przedstawiciela Władz Rektorskich
 • Janusz Adamowski, Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet
  Warszawski
 • Marek Jabłonowski, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa WDiNP, Uniwersytet Warszawski
  Wręczenie nagrody w VIII edycji konkursu kwartalnika naukowego
"Studia Medioznawcze" na najlepszą pracę doktorską z zakresu medioznawstwa
   
13:45–14:30 WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
PSM, Your time to change has arrived!
Roberto Suarez Candel
– Dyrektor Media Intelligence Service, Europejska Unia Nadawców
(European Broadcasting Union), Szwajcaria


14:30–16:00

SESJA PLENARNA I 
Debata o wyzwaniach dla mediów publicznych w Europie

Prowadzący: Janusz AdamowskiUniwersytet Warszawski

Uczestnicy:

 • Jan Dworak, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Lizzie Jackson, Ravensbourne, Wielka Brytania
 • Konrad Mitschka, ORF, Austria
 • Sławomir Rogowski, Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Andrzej Siezieniewski, Prezes Zarządu, Polskie Radio SA
 • Marian Zalewski, Członek Zarządu TVP SA
16:00–16:30 Przerwa kawowa
   

 
16:30–18:00

SESJA PLENARNA II
Ewolucja mediów publicznych w XXI wieku

Prowadzący: Tadeusz KowalskiUniwersytet Warszawski

Uczestnicy: 

 • Michał Maliszewski, Polskie Radio dla Zagranicy
 • Christian NissenDania
 • Agnieszka Ogrodowczyk, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Dyrektor Departamentu
  Strategii Biura KRRiT
 • Marian Szołucha, Związek Pracodawców Mediów Publicznych
 • Jacek TerlickiTVP Technologie
 • Bissera Zankova, Bułgaria
   

 
18:00–19:15

SESJA PLENARNA III
Publiczność mediów publicznych: wyzwania dla dziennikarzy
Sesja sekcji badawczej ‘Polityka medialna’ Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Prowadzący: Teresa Sasińska-Klas, Uniwersytet Jagielloński

Uczestnicy:

 • Bogusława Dobek-Ostrowska, Uniwersytet Wrocławski
 • Alicja Jaskiernia, Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej Krajewski, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Akademia im. Frycza-Modrzewskiego
 • Lucyna Szot, Uniwersytet Wrocławski
   
19:30–22:00 Uroczysta kolacja w ogrodach Pałacu Kazimierzowskiego (Kampus Główny UW)

 

 

Program – 20 czerwca 2015 roku (sobota)

 Stary BUW, Kampus Główny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

  WORKING GROUP 1
MEDIA POLICY AND PUBLIC MEDIA STAKEHOLDERS
LANGUAGE: ENGLISH
  Room 111–112
   
 09:00–10:00 1.1. (RE)DEFINING CHALLENGES FOR PUBLIC SERVICE MEDIA
Chair: Christian S. Nissen, Denmark
V-ce Chair: Bissera Zankova, Bulgaria
Room 111–112

  Public service media in the digital mediascapes: media 
with uncertain future
Stanisław Jędrzejewski, Kozminski University, Poland

  Remit at the limit. Trust and public service media 
in the digital age 
Katarzyna Maksymowicz, University of Social Sciences and Humanities, Poland

  On the future of public service broadcasting 
on the Internet 
and in the digital societies
Martin Gennis and Hardy Gundlach, Hamburg University 
of Applied Sciences, Germany

  Croatian Radio Televisions (HRT) transition
to public service media 2.0: virtues and flaws
Anja Stević and Emil Čančar, University of Zagreb, Croatia


  Hungarian PSM going online: the analysis
of selected online platforms of MTVA

Fanni Lazáry, Corvinus University of Budapest, Hungary

   
 10:00–11:00 1.2. MEDIA POLICIES AND PUBLIC SERVICE MEDIA
Chair: Bissera Zankova, Bulgaria
V-ce Chair: Lizzie Jackson, Ravensbourne, United Kingdom
Room 111–112


  BBC and the Royal Charter renewal
Jacquie Hughes, Brunel University, United Kingdom

  From state to public – towards the development
of public service media in Ukraine
Gordana Krutii, Mariupol State University, Ukraine

  Multiscreening and television – opportunity or threat?
Anna Jupowicz-Ginalska, University of Warsaw, Poland

  Challenges for media managers in the era of convergence
Kenan Atesgoz, Anadolu University, Turkey  Are public media organizations able to renew themselves?
The case of the Finnish Broadcasting Company
Paivi Maijanen-Kylaheiki, Lappeenranta University of Technology, Finland

   
11:00–11:30 Przerwa kawowa
   
11:30–12:30 1.3. THE PUBLIC OF PUBLIC SERVICE MEDIA
Chair: Lizzie Jackson, Ravensbourne, United Kingdom
V-ce Chair: Konrad Mitschka, ORF, Austria
Room 111–112

  Diverse society, diverse perceptions: The challenge
for public service media to (re)connect with their audience
Markus Grammel and Gisela Reiter – FHWien University
of Applied Sciences of WKW, Vienna, Austria

  BBC News – Creating Audience in the Digital Era
Andrew Fox and Bianca Mitu, University of Huddersfield, 
United Kingdom

  Public service media and its public. The case of Albania
Valbona Sulçe, Steering Council at Public Radio Television,
Albania

  From user generated content to user generated 
(crowdfunded) public service: A proposal for 
a new participatory model of funding PSM
Tiziano Bonini, University of Milan, Italy
   
12:30–13:00 1.4. SUMMARY OF THE DISCUSSIONS IN THE WORKING GROUP
Chair: Konrad Mitschka, ORF, Austria
Room 111–112

Respondents: 
 • Christian S. Nissen, Denmark
 • Bissera Zankova, Bulgaria
 • Lizzie Jackson, Ravensbourne, United Kingdom
   
13:00–14:00 Obiad
   
14:00–14:30 PREZENTACJA RAPORTÓW Z KONFERENCJI
  Sala 111–113
 

 DEMO

  Alicja Jaskiernia, Michał Głowacki:
raport z seminarium naukowego 
Demokratyzacja polityki medialnej w ekosystemach cyfrowych 
(17 października 2014 roku) [więcej]
  ESF
  Michał Głowacki, Lizzie Jackson:

raport z warsztatów Europejskiej Fundacji Naukowej 
(European Science Foundation, ESF):
Public Service Media Management: 
In Search for New Models of Public Service 
Media in the Era of Social Change and New Technologies
 
(12–14 maja 2013 roku) [więcej]
   
14:30–15:30 PODSUMOWANIE OBRAD
  Przewodnicząca: Teresa Sasińska-Klas, Uniwersytet Jagielloński
V-ce przewodnicząca: Alicja Jaskiernia, Uniwersytet Warszawski

Sesja dyskusyjna z udziałem przewodniczących poszczególnych paneli

 

  GRUPA WARSZTATOWA 2
MEDIA PUBLICZNE W EKOSYSTEMACH CYFROWYCH
JĘZYK: POLSKI
  Sala 115–116
   
 09:00–10:00 2.1. MEDIA PUBLICZNE – NOWE WYMIARY MISJI
Przewodniczący: Janusz W. Adamowski, Uniwersytet Warszawski
Wiceprzewodnicząca: Alicja Jaskiernia, Uniwersytet Warszawski
Sala 115–116

  Ewolucja pojęcia misji nadawców publicznych 
po 1992 roku
Jacek Żurawski, Telewizja Polska SA/Społeczna Akademia Nauk

  Misja i finansowanie mediów publicznych
Zbigniew Oniszczuk, Uniwersytet Śląski


  TVP a europeizacja polskiej sfery publicznej
Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Uniwersytet Warszawski  Oni – My – Inni – wizerunek i sposób prezentowania 
informacji o i dla mniejszości narodowych i etnicznych 
w mediach publicznych
Marta Jas-Koziarkiewicz, Uniwersytet Warszawski

  Geneza i rozwój BBC Scotland - misja, kreatywność, rynek
Agnieszka Węglińska, Dolnośląska Szkoła Wyższa


   
 10:00–11:00 2.2. ZAWARTOŚĆ MEDIÓW PUBLICZNYCH
Przewodnicząca: Alicja Jaskiernia, Uniwersytet Warszawski
Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Gajlewicz-Korab, Uniwersytet Warszawski
Sala 115–116

  Radio publiczne wobec wyzwań epoki cyfrowej
Jędrzej Skrzypczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

  Cyfryzacja radia publicznego:
DAB i Webradio – komplementarność czy konkurencja?
Michał Drożdż, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

  Media publiczne wobec wyzwań różnorodności kulturowej
Magdalena Ratajczak, Uniwersytet Wrocławski

  "Wiadomość jak bomba z opóźnionym zapłonem" 
– o oddzielaniu informacji od rozrywki i sensacji 
w telewizji publicznej

Maja Chacińska, Uniwersytet Gdański

  Media publiczne jako ważny element komunikowania 
o bezpieczeństwie

Waldemar Sobera, Uniwersytet Wrocławski

   
11:00–11:30 Przerwa kawowa
   
11:30–12:30 2.3. MEDIA PUBLICZNE W NOWYCH MEDIACH
Przewodnicząca: Katarzyna Gajlewicz-Korab, Uniwersytet Warszawski
Wiceprzewodniczący: Krzysztof Kowalik, Uniwersytet Warszawski
Sala 115–116

  Media publiczne - budowa nowej tożsamości w konfrontacji
i współpracy z użytkownikami Web 2.0

Krystyna Doktorowicz, Uniwersytet Śląski


  Repertuar muzyczny publicznych stacji radiowych wobec 
cyfryzacji metod dystrybucji nagrań
Patryk Gałuszka, Uniwersytet Łódzki

  Główne programy informacyjne polskiej telewizji publicznej 
(TVP SA) w social media

Małgorzata Adamik-Szysiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  Kanały oraz serwisy informacyjne nadawców publicznych
w mediach społecznościowych
Jacek Nożewski, Uniwersytet Wrocławski

   
12:30–13:00 2.4. PODSUMOWANIE DYSKUSJI W GRUPIE WARSZTATOWEJ
Przewodniczący: Krzysztof Kowalik, Uniwersytet Warszawski
Sala 115–116

Respondenci:
 • Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Gajlewicz-Korab, Uniwersytet Warszawski
 • Alicja Jaskiernia, Uniwersytet Warszawski
   
13:00–14:00 Obiad
   
14:00–14:30 PREZENTACJA RAPORTÓW Z KONFERENCJI
  Sala 111–113
 

DEMOAlicja Jaskiernia, Michał Głowacki:
raport z seminarium naukowego 
Demokratyzacja polityki medialnej w ekosystemach cyfrowych 
(17 października 2014 roku) [więcej]

 

ESFMichał Głowacki, Lizzie Jackson:

raport z warsztatów Europejskiej Fundacji Naukowej 
(European Science Foundation, ESF):
Public Service Media Management: 
In Search for New Models of Public Service 
Media in the Era of Social Change and New Technologies 
(12–14 maja 2013 roku) [więcej]

   
14:30–15:30 PODSUMOWANIE OBRAD
   

Przewodnicząca: Teresa Sasińska-Klas, Uniwersytet Jagielloński
V-ce przewodnicząca: Alicja Jaskiernia, Uniwersytet Warszawski

Sesja dyskusyjna z udziałem przewodniczących poszczególnych paneli

 


Pobierz program w wersji pdf